Lederverktøy

Du vet mye om kundene som handler hos deg. Men hva med de som tok kontakt, men avbrøt prosessen fordi de ikke følte seg godt nok mottatt eller fulgt opp? Kort sagt: de som dro til konkurrenten og handlet der i stedet?

Måler ditt salgsprodukt

Mystery shopping måler nettopp dette. Vårt dynamiske web-baserte verktøy gjør at du kan følge opp selgere umiddelbart etter at de har hatt en ukjent kunde på besøk. Fikk kunden en god mottakelse? Ble det utarbeidet et riktig tilbud? Ble vedkommende fulgt opp i ettertid? Disse og flere andre spørsmål vil du raskt få svar på. Du vil få et varsel på mail om at det er gjennomført et prøvekjøp av vår ukjente kunde – og deretter vil du kunne få utførlige rapporter så ofte du selv ønsker det.

Følg utviklingen kontinuerlig

Rapportene er skreddersydd for nettopp din bedrift og ditt behov, og bidrar til at du alltid vil ha «hånden på rattet» når det gjelder oppfølging og utvikling av selgerne dine. På ledermøter kan dere logge på og se siste utvikling – både på selgernivå og pr. forhandler – eller totalt. Dere kan velge butikker dere vil sammenligne dere med samt vurdere forbedringsområder pr. selger eller for hver butikk. Og dere er alltid à jour. Rapportene kommer rett etter at prøvekjøpet er gjennomført og muliggjør raske tilbakemeldinger til både selgere og ledelse.