Tjenester

Tjenester

SLIK JOBBER VI

Vi har 20 års erfaring med endringsprosesser og trening av mennesker.

Vi vet at skreddersydde prosesser basert på grundige forberedelser gir best resultater.

Før prosessen starter tar vi «tempen»på bedriften.

  • Vi gjennomfører kundeundersøkelser
  • Vi tar noen prøvekjøp
  • Vi tester servicenivå på telefon
  • Vi gjennomfører klimaundersøkelser

Deretter  stiller vi diagnosen og samarbeider vi med ledelsen om et skreddersydd  treningsopplegg og utviklingsprosess

Salgstrening

Bli en bedre selger

Virik har jobbet med utvikling og trening av selgere siden 1993. Vi har jobbet med selgere i ulike bransjer og på alle nivåer.

Våre treningsopplegg er bedriftsinterne og oftest basert på prøvekjøp og tester før kurset, slik at treningen og tilbake- meldingen blir både virkelighetsnær og konkret.

Les mer

Ledertrening

Bli en bedre leder

I de 20 årene vi har jobbet med utvikling av mennesker, har vi kommet til den erkjennelsen at all trening og coaching av medarbeiderne må forankres i ledelsen. Utvikling og trening av ledere har derfor vært et av våre viktigste arbeidsområder disse årene.

Les mer