Ledertrening

Ledertrening

ALL TRENING OG UTVIKLING AV MEDARBEIDERNE MÅ FORANKRES I LEDELSEN

For å skape gode resultater  i bedriften er man helt avhengig av at ledelsen fungerer.  Gode, trygge  ledere som skaper entusiasme og glede er  viktig for å lykkes.

Bedriften må derfor  sørge for å gi lederne påfyll av kunnskap og trening.  Slik at  lederne kan ta de riktige beslutningene –  samt motivere og engasjere medarbeiderne sine.  Selvgående, motiverte, engasjerte og entusiastiske medarbeidere er nøkkelen til bedriftens suksess.

For å lykkes i den utfordrende jobben som leder må du være trygg i rollen din.  Du må være en god Coach – og du må skape et trygt og godt arbeidsmiljø hvor medarbeiderne dine hele tiden søker å gjøre ting enda bedre!

  • Vi skreddersyr bedriftsinterne utviklingsprosesser for ledere basert på klimaundersøkelser.
  • Vi trener ledere i grupper – eller individuelt.

 

DET FINNES IKKE DÅRLIGE SOLDATER – BARE DÅRLIGE GENERALER.

 

 

Salgstrening

Bli en bedre selger

Virik har jobbet med utvikling og trening av selgere siden 1993. Vi har jobbet med selgere i ulike bransjer og på alle nivåer.

Våre treningsopplegg er bedriftsinterne og oftest basert på prøvekjøp og tester før kurset, slik at treningen og tilbake- meldingen blir både virkelighetsnær og konkret.

Les mer

Ledertrening

Bli en bedre leder

I de 20 årene vi har jobbet med utvikling av mennesker, har vi kommet til den erkjennelsen at all trening og coaching av medarbeiderne må forankres i ledelsen. Utvikling og trening av ledere har derfor vært et av våre viktigste arbeidsområder disse årene.

Les mer