Organisasjonsutvikling

VI HAR LANG ERFARING MED ENDRINGSPROSESSER

Kravet til omstilling er større enn noen gang tidligere.  Samfunnet og markedet er i stadig endring – og det krever en ledelse som er endringsorientert og trygg i sin lederrolle.

Vi tar utgangspunkt i den enkelt bedrift – vi gjennomfører interne klimaundersøkelser – kundeundersøkelser – prøvekjøp –  slik at vi kan stille en diagnose og skreddersy en prosess og et treningsopplegg som passer akkurat din bedrift.

Vi er opptatt av at prosessen forankres i ledelsen og at det skapes eierskap i alle ledd.  Vi tror på engasjement, entusiasme og at alle de berørte involveres og ansvarliggjøres.

Vi tror på konkrete handlinger og oppfølging over en periode.

 

Salgstrening

Bli en bedre selger

Virik har jobbet med utvikling og trening av selgere siden 1993. Vi har jobbet med selgere i ulike bransjer og på alle nivåer.

Våre treningsopplegg er bedriftsinterne og oftest basert på prøvekjøp og tester før kurset, slik at treningen og tilbake- meldingen blir både virkelighetsnær og konkret.

Les mer

Ledertrening

Bli en bedre leder

I de 20 årene vi har jobbet med utvikling av mennesker, har vi kommet til den erkjennelsen at all trening og coaching av medarbeiderne må forankres i ledelsen. Utvikling og trening av ledere har derfor vært et av våre viktigste arbeidsområder disse årene.

Les mer