Bli mystery shopper

VIRIK AS søker etter personer som ønsker å påta seg oppdrag som mystery shopper. En mystery shopper besøker en butikk uanmeldt, utgir seg for å være en vanlig kunde, observerer hva som skjer i møtet med selger etter forhåndsavtalte kriterier og rapporterer dette tilbake til oss.

Som kunder gjør vi oss mange observasjoner og refleksjoner hver eneste dag.  Noen ganger blir vi svært misfornøyd med det vi har opplevd i møtet med en selger. Kanskje vi ikke «ble sett» – kanskje var selgeren mest opptatt med å snakke med sin kollega – eller kanskje var selgeren ikke spesielt interessert i deg som kunde denne dagen.

Men noen ganger får vi en meget god følelse i møtet med en god selger.  Vi føler at vi blir tatt på alvor, vi føler at selgeren ser akkurat hvem vi er og skreddersyr tilbudet sitt utfra det – vi går fra butikken og vet at vi ønsker å komme tilbake.  Og vi forteller dette til andre!

Som prøvekjøper hos oss vil du nå få anledning til å rapportere dette tilbake til butikken på en profesjonell måte.  Og du skal vite at disse rapportene er meget verdifulle for selgeren og for bedriften.  Det er slik butikken og selgeren kan utvikle seg til å bli enda bedre.

Registreringsskjema