Diagnoseverktøy

Mange bedrifter bruker mye tid og penger på reklamekampanjer og merkevarebygging. Men ofte ser vi at gode kampanjer ikke følges opp internt. Profilerende aktiviteter og tilbud skaffer positiv oppmerksomhet og kunder til butikken, men likevel blir det ikke noe kjøp. Hva er det da som svikter?

Utmerket diagnoseverktøy

Mystery shopping er et utmerket diagnoseverktøy som bidrar til å avdekke både mangler og muligheter. Våre mystery shoppere tester hvordan dine selgere møter dem. Det kan skje både ved fysiske besøk i butikken, eller på telefon og mail.

Basert på rapportene fra disse ukjente kundene, kan du finne ut hvor «skoen trykker», eller hvor det ligger ubrukte muligheter. Vi kan selvsagt også hjelpe deg både med å analysere resultatet, og å finne de mest effektive tiltakene for å bedre situasjonen.