Informasjon til våre mystery shoppere

DETTE MÅ DU VITE FØR DU BLIR MYSTERY SHOPPER

Som kunder gjør vi oss mange observasjoner og refleksjoner hver eneste dag.  Noen ganger blir vi svært misfornøyd med det vi har opplevd i møte med en selger. Kanskje vi ikke «ble sett» – kanskje var selgeren mest opptatt med å snakke med sin kollega – eller kanskje var selgeren ikke spesielt interessert i deg som kunde denne dagen.

Men noen ganger får vi en meget god følelse i møte med en god selger.  Vi føler at vi blir tatt på alvor, vi føler at selgeren ser akkurat hvem vi er og skreddersyr tilbudet sitt utfra det – vi går fra butikken og vet at vi ønsker å komme tilbake.  Og vi forteller dette til andre!

Som mystery shopper hos oss vil du nå få anledning til å rapportere dette tilbake til butikken på en profesjonell måte.  Og du skal vite at disse rapportene er meget verdifulle for selgeren og for bedriften.  Det er slik butikken og selgeren kan utvikle seg til å bli enda bedre.

FORNØYDE KUNDER HANDLER MER!

Hva skjer under selve prøvekjøpet?

Selve prøvekjøpet forløper stort sett som et vanlig besøk i en forretning.  I forkant av prøvekjøpet laster du ned et observasjonsskjema som du må lese godt igjennom og ta med til forretningen.  Dette skal du fylle ut med en gang etter besøket.

Hvor lang tid tar et prøvekjøp?

Dette vil variere fra oppdrag til oppdrag.  Men mange av våre prøvekjøp vil ta fra 15 – 30 minutter.  Etter prøvekjøpet må du bruke ca. 10 minutter til å legge inn rapporten på webstat.

Hvor ofte kan jeg få oppdrag?

Oppdragsmengden vil variere.  Noen måneder vil det være mange oppdrag å velge i – andre måneder kan det være ganske få.  Våre mystery shoppere kan ikke belage seg på å ha dette som hovedinntektskilde.

Hvordan foregår selve rapporteringen?

Vi benytter oss av et web-basert rapporteringssystem  –  RAPPORT VIRIK.   Du noterer ned dine inntrykk umiddelbart etter besøket i forretningen, og legger inn rapporten etter bestemte kriterier.  Noen ganger må du vente opptil en uke på eventuell oppfølging fra selger før du kan få lagt inn rapporten .

Hvor mye kan jeg tjene som mystery shopper?

Betalingen for utført oppdrag skjer når vi har mottatt og godkjent din rapport,  og vi har mottatt frilansavtale og skattekort fra deg.  Beløpet vil variere utfra hvor mye du blir bedt om å observere – tid i butikk  osv.