Mystery Shopping som salgsverktøy

Entusiastiske og kunnskapsrike selgere skaper økt salg. Bedrifter som prioriterer salgstrening, oppnår både mer motiverte selgere og bedre resultater. Den beste måten å bedre lønnsomheten, øke kundetilfredsheten og skape gode og langvarige relasjoner på, er å gjennomføre regelmessig trening for selgerne.

Kjenn dine kunder

Selgeren er den som møter kundene, som kjenner deres behov og som har mulighet til å etablere et godt og langsiktig tillitsforhold med dem. I dagens marked er det ikke tilstrekkelig å kunne mye om produktet. Også konkurrentene dine har god kunnskap – og produktene blir mer og mer like. Derfor er det viktig at dine selgere er gode på kommunikasjon, gode til å lytte og avdekke kundens behov, og gode til å forhandle og avslutte handelen.

Skreddersydde treningsprogram

Våre treningsprogram tar utgangspunkt i hver enkelt selgers nivå og forutsetninger, og så trener vi på det de virkelig har behov for. Ofte coacher vi en og en selger i reelle kundesituasjoner. På denne måten blir treningen virkelighetsnær og selgerne kan gå tilbake i jobben og umiddelbart bruke det de har lært.

Vi lager dessuten handlingsplaner og følger opp underveis.