Referanser

Referanser

Dette mener våre kunder om oss:

Møller Gruppen AS

Vi har nok undersøkelser av hva kundene våre mener… De som handler hos oss har vi navn, adresse og telefon til og vi kan snakke med de når som helst.

Men de potensielle kundene som besøker oss, og IKKE handler, visste vi for lite om. Derfor engasjerte vi Virik AS til å gjennomføre anonyme prøvekjøp. Dette har blitt et meget godt verktøy for å hjelpe oss å bli enda bedre i det første møte med kunden. Vi har full åpenhet om alle resultater og dette skal være en hjelp for hver enkelt selger i sitt arbeide med å bli enda bedre.

Arne Lorvik

Direktør Kjedeutvikling

Sparebanken Øst

Privatmarkedsavdelingen i Sparebanken Øst har siden våren 2004 benyttet VIRIK AS som samarbeidspartner i forbindelse med flere av våre endringsprosesser.
Alle våre 135 medarbeidere har vært involvert i prosessene, dog har våre ledere hatt størst oppmerksomhet. Målsettingen har vært å skape en mer salgsorientert organisasjon og å forankre endrings- og  coachkompetanse hos lederne.
I dette arbeidet har Karins engasjement, hennes erfaring og kunnskaper, kombinert med hennes direkte arbeidsform drevet oss frem. Hun har evnet å «se oss» og «sparke oss på leggen» når det har vært behov, og sørget for at ord blir omsatt til handling.
Vi er meget godt fornøyde med VIRIK AS og Karin Virik som samarbeidspartner og med de resultatene vi har skapt, både de økonomiske og de menneskelige.

Pål Strand

Administrerende Direktør

 

KROGSVEEN

Eiendomsmegler  Krogsveen AS er blant de store eiendomsmeglerforetakene i Norge.  Vi har pr. mai 2013, 275 ansatte med en administrasjon på Fornebu og 43 salgsavdelinger rundt om i Norge.  Som spesialist på eiendomsmegling er vi hele tiden opptatt av å bli mer effektive og holde en høy grad av serviceleveranse.  Vi lever av fornøyde kunder.  Vi har samarbeidet med Virik siden høsten 2012, og har gode erfaringer med å se at vi kan flytte et stort lag sitt fokus med Mystery Shopping.

 

Stian Kløfta

Viseadministrerende direktør