Andre tjenester

Andre tjenester

SLIK JOBBER VI

Vi har 20 års erfaring med endringsprosesser og trening av mennesker.

Vi vet at skreddersydde prosesser basert på grundige forberedelser gir best resultater.

Før prosessen starter tar vi «tempen»på bedriften.

  • Vi gjennomfører kundeundersøkelser
  • Vi tar noen prøvekjøp
  • Vi tester servicenivå på telefon
  • Vi gjennomfører klimaundersøkelser

Deretter  stiller vi diagnosen og samarbeider vi med ledelsen om et skreddersydd  treningsopplegg og utviklingsprosess