Coaching

Coaching

VI TROR PÅ TRYGGE OG TYDELIGE LEDERE

Vi tror at ledere som sørger for å skape et trygt miljø – fylt av glede og  av selvgående og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å lykkes.

Alle ledere trenger  fra tid til annen en samtalepartner.  En som evner å se akkurat deg – og det du har behov for å bli bedre på.

  • Vi har lang erfaring i å veilede, motivere og trene ledere slik at de omsetter tanker til handling.
  • Vi tror på det enkle.
  • Vi tror at det for mange ledere er nyttig å få tilbakemeldinger på lederrollen sin.
  • Vi tror det ofte handler om å ta noen enkle grep for å endre adferd.

Gjennom samtaler  får man  hjelp til å se seg selv og organisasjonen  fra en litt annen synsvinkel.  Vi tror nemlig  at det ofte handler om å gjøre det man allerede vet fra før.  Man trenger noen ganger å ta et «helikoptersyn» på det man driver med.  Hvordan kommuniserer du som leder med dine medarbeidere?  Hvor tydelig er du?   Får du  det ut av  alle medarbeiderne dine som du forventer?   Hvordan gjennomfører du personalmøtene dine?  Hvordan gjennomfører du den vanskelig samtalen?

Sammen setter vi opp en konkret handlingsplan – med klare målsettinger.

DET HANDLER OM Å GJØRE DET DU ALLEREDE VET!

«Tenke  det – ville det – GJØRE det»