Organisasjonsutvikling

VI HAR LANG ERFARING MED ENDRINGSPROSESSER

Kravet til omstilling er større enn noen gang tidligere.  Samfunnet og markedet er i stadig endring – og det krever en ledelse som er endringsorientert og trygg i sin lederrolle.

Vi tar utgangspunkt i den enkelt bedrift – vi gjennomfører interne klimaundersøkelser – kundeundersøkelser – prøvekjøp –  slik at vi kan stille en diagnose og skreddersy en prosess og et treningsopplegg som passer akkurat din bedrift.

Vi er opptatt av at prosessen forankres i ledelsen og at det skapes eierskap i alle ledd.  Vi tror på engasjement, entusiasme og at alle de berørte involveres og ansvarliggjøres.

Vi tror på konkrete handlinger og oppfølging over en periode.