Salgstrening

Salgstrening

Gode, entusiastiske og kunnskapsrike selgere skaper økt konkurransekraft. Bedrifter som effektiviserer salgsprosessen gjennom effektiv salgstrening får både mer motiverte selgere og bedre resultater.

Den beste måten å forbedre lønnsomheten, øke kundetilfredsheten og skape gode og langvarige relasjoner på – er å gjennomføre regelmessig trening for selgerne i bedriften.

Selgeren er den som møter kunden, som kjenner kundens behov og som etablerer et godt og langsiktig tillitsforhold med kundene.

Trygge selgere – selger mer!  I dagens tøffe marked er det ikke tilstrekkelig at du kan mye om produktet.  Det kan  de fleste andre selgere også – og produktene blir mer og mer like.  Derfor er det viktig at du som selger er god på kommunikasjon – god på å lytte til kundens behov – og god til å forhandle og avslutte handelen..

Vi skreddersyr alle våre treningsprogram.  De tar utgangspunkt i hvor du er – og så trener vi på det du virkelig har behov for.  Ofte sitter vi og coacher en og en selger av gangen i reelle kundesituasjoner.

På denne måten blir treningen virkelighetsnær og du kan gå tilbake i jobben din å bruke det du har lært med en gang!

Vi lager handlingsplaner og følger deg opp underveis.